Straus7 - Metoda Elementów Skończonych, modelowanie i wizualizacja - program zaprojektowany i zrealizowany dla środowiska Windows®.

Straus7 jest całkowicie zintegrowanym środowiskiem obliczeniowo - wizualnym, łączącym zespół modułów metody elementów skończonych o ogromnych możliwościach numerycznych z programami przygotowującymi dane i opracowującymi wyniki obliczeń. Jest on niezwykle funkcjonalny w zastosowaniu. Pozwala równolegle pracować nad modelem, wykonywać obliczenia, przeglądać i analizować wyniki, dzięki programowi pośredniczącemu, zacierającemu granice między tymi zadaniami.

 

 

Zaawansowany model w zasięgu ręki...

...elastyczne środowisko pracy...

Straus7 pozwala zbudować model szybko! Do tworzenia, usuwania, zmieniania elementów modelu służą wygodne narzędzia, automatyczny generator siatki, nieograniczony zakres cofania wykonanych działań. Straus7 organizuje złożony model w prosty zbiór modułów używając do tego celu "drzewa modułów". Pozwala na wprowadzenie własnego układu współrzędnych i zdefiniowanie przekroju poprzecznego belki. Ocenia jakość siatki elementów kontrolując współczynniki kształtu, spaczenie konturu i wykrywając wolne brzegi.

Straus7 wykorzystuje wszystkie możliwości systemu Windows. Umożliwia pracę nad wieloma modelami jednocześnie. Pozwala wycinać i wklejać elementy 3D - również pomiędzy modelami - oraz kopiować dane do i z innych programów działających w systemie Windows. Umożliwia import danych geometrycznych za pośrednictwem plików ACIS i DXF. Wybór stylów pisma i kolorów. Pozwala ustalić jednostki miary dla obliczeń i prezentacji wyników. Dynamiczny obrót, przesunięcie i zoom w czasie rzeczywistym za jednym kliknięciem!

..Przejrzyste, szczegółowe wyniki...

..łatwe zestawienia i raporty.


Straus7 oferuje szeroki zakres opcji prezentacji wyników: Wizualizacja przy pomocy map konturowych, map wektorowych oraz wykresów X-Y. Użycie opcji wskazania na ekranie (Peek) aby uzyskać wyniki w dowolnym punkcie modelu. Przedstawienie, sortowanie i filtrowanie wyników obliczeń w Arkuszu Kalkulacyjnym Wyników.


Straus7 oferuje pełen zbiór narzędzi podglądu i wydruku dla utworzenia raportów i opracowań dokumentujących uzyskane wyniki. Możesz wybrać własny krój czcionki, format tytułu oraz logo dla całego tworzonego dokumentu uzyskując w ten sposób jego jednolity, spójny i profesjonalny wygląd.

Obszerna biblioteka elementów...

...Pełen zakres rodzajów analizy...

1D: Belka, pręt, element sprężysty, element tłumiący, element kablowy
2D: Płaski stan naprężenia, odkształcenia, plyta/powłoka, 3D membrana, panel ścinany, element osiowo-symetryczny
3D: Element czworościenny, czworościan ścięty, ostrosłup, sześcian
Więzy: Połączenie sztywne, przegubowe, możliwość zadania związków międzywęzłowych, łączniki i elementy kontaktowe (2D i 3D)

Statyka: Linowa, wyboczenie, analiza nieliniowa (nieliniowość geometryczna, materiałowa oraz warunków brzegowych)
Dynamika: Częstości własne, analiza harmoniczna i analiza spektralna

Analiza stanów nieustalonych: Linowa i nieliniowa (nieliniowość geometryczna, materiałowa oraz warunków brzegowych)

Wymiana ciepła: Stany ustalone i nieustalone (liniowe i nieliniowe)

Materiały standardowe i specjalne...

...Standardowe biblioteki danych...

Liniowe i nieliniowe modele materiałów, w tym: Izotropia, ortotropia, anizotropia, grunty, guma, kompozyt warstwowy i materiał zdefiniowany przez użytkownika

Materiały: Własności inżynierski typowych materiałów - stal, drewno, aluminium, beton, szkło

Przekroje: Standardowe przekroje przemysłowe, między innymi: teowe, rurowe, kanałowe, kątowe

 

 


Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:

hsh@iperv.it

lub

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Dr inż. Marek Lefik

Ul. Sienkiewicza 75/77

90 057 Łódź

tel/fax:+48 42 636 27 88

e-mail: emlefik@ck-sg.p.lodz.pl